Zasady wynajmu

 • Wynajmując kajaki i sprzęt kajakarski pełnoletnia osoba podpisuje Kartę Wynajmu zawierającą dane Wynajmującego, informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: „Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za Bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia. Wynajmujący zobowiązuje się pokryć straty związane ze zgubieniem lub zniszczeniem zniszczeniem sprzętu.”
 • Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem na stronie splywy-dunajcem.pl. Minimalnym okresem wynajmu jest jeden dzień, od rana do wieczora, przykłady:
  • wynajem na dwie godzimy traktujemy jak jeden dzień,
  • jeżeli sprzęt został dostarczony dzień przed wypłynięciem, to za ten dzień nie pobieramy opłaty
 • Przy rezerwacji konieczne jest wpłacenie zaliczki określonej indywidualnie podczas potwierdzenia rezerwacji. Kwota zadatku nie jest większa niż 30% szacowanych kosztów. 
 • Rezerwując kajaki oraz sprzęt kajakarski ustalamy  wszystkie szczegóły: planowaną trasę, liczbę dni, ilość kajaków, dodatkowy sprzęt, miejsce i godzinę odbioru kajaków i td. Zmienić wcześniej ustalone szczegóły można nie później niż 48 h przed planowaną rezerwacją.
 • Sprzęt powinien zostać zwrócony czysty, suchy, wyklarowany. Stan musi być taki sam, jak w dzień wynajmu, umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, natomiast oczekujemy na przestrzeganie wodniackich zwyczajów.
 • Punktualność jest bardzo ważnym warunkiem dla nas, ponieważ obsługujemy zorganizowane grupy na różnych odcinkach. Kajaki dostarczamy w umówione miejsce o ustalonej godzinie. Nie pozwolimy sobie, aby nasi klienci czekali na nas, i oczekujemy na punktualność i odpowiedzialność ze strony każdej grupy bądź indywidualnego klienta.
 • W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Osoba wynajmująca odpowiada za właściwy przebieg spływu, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek i td.